Five hands showing teams

Five Ways to Build Team Trust

He who does not trust enough will not be trusted. Lao Tzu Isa sa pinakamahalagang elemento upang madevelop ang isang team ay ang tiwala. Ayon sa isang psychological theory ang tiwala ay ang unang need na hinahanap ng isang tao ayon kay Erik Erickson. Obvious naman ito sa anumang relasyon. Kung walang tiwala, walang mararating …

Five Ways to Build Team Trust Read More ยป