Five Ways to Build Team Trust

Five hands showing teams

He who does not trust enough will not be trusted.

Lao Tzu

Isa sa pinakamahalagang elemento upang madevelop ang isang team ay ang tiwala. Ayon sa isang psychological theory ang tiwala ay ang unang need na hinahanap ng isang tao ayon kay Erik Erickson.

Obvious naman ito sa anumang relasyon. Kung walang tiwala, walang mararating ang anumang usapan o kasunduan.

Ang tiwala din ang nag-aallow sa isang tao na gawin ang best niya dahil nararamdaman niya na bahagi siya at inaasahan siya sa kanyang magagawa. Sabi nga ni Simon Sinek sa kanyang aklat na Start with WHY, sa tiwala nakakakuha ang tao ng value sa ginagawa niya.

Kapag pinagkakatiwalaan ka, mahalaga ka.

Sa kabilang dako, kung pakiramdam naman ng isang tao ay walang tiwala sa kanya ang team, mawawalan siya ng gana na galingan ang anumang ginagawa niya. Kapag walang tiwala ang team, mamamayani ang cynical na pag-iisip at same-same na uri ng trabaho. Walang innovation, walang creativity, walang bago, trabaho lang, sahod lang ang motibasyon.

Kaya nga, kung gusto natin ng mahusay at magaling na team members, kailangan nating masigurado na may tiwala sila sa isa’t-isa at sa buong team. Naririto ang anim na paraan kung paano ayon kay John Maxwell:

Character – Kailangang buo ang character ng isang tao. Ang tiwala ay hindi hinihingi kundi pinaghihirapan.

Sabi nga sa law of solid ground ni John Maxwell,” Character makes trust possible. Trust makes leadership possible”.

Nagiging buo ang character o pagkatao sa bawat salita at kilos na ipinapakita niya at sa set of values na binabatayan niya ng kanyang desisyon.

Competence – Dapat alam ng tao ang ginagawa niya at nagagawa niya ito ng mahusay para mamayani ang tiwala sa kanya.

Napakahalaga nito dahil hindi sapat na mabuting tao lamang ang isang team member. Nararapat na may set of skills siya na kailangan sa trabahong inatas sa kanya.

Commitment – Kusa nagtitiwala ang tao once masigurado natin na makakasama natin sila hanggang sa huli o hanggang matapos ang isang program o project.

Nasusukat ang commitment ng isang tao kung handa siyang magsakripisyo alang-alang sa team o sa work-at-hand.

Nakagaganang magtrabaho kasama ang mga committed na tao dahil siguradong dadaloy ang kultura ng tiwala sa kanila.

Consistency – Ito ay kakambal ng commitment at ito ang mahirap na challenge sa lahat dahil may mga bagong nangyayari sa paligid na hindi control ng team.

Gayunpaman, kailangang makita sa bawat member ng team ang consistency lalo sa quality ng kanilang trabaho upang maiset ang tiwalang mailalaan nila sa bawat isa.

Hindi ito pagiging routinary o pa-ulit-ulit kundi magiging firm sa values and commitment na una nang naipakita lalo ng leader sa kanyang team.

Cohesion – dapat manatiling magkakasama at nagtutulungan ang team ano man ang mangyari.

Dito papasok ang magiging flexible and adaptable ng bawat isa na punan ang maaaring maging kakulangan ng kasama nila.

Dito rin tataas ang value ng teammembers sa kanilang team na magbubunsod ng masmalalim na tiwala na ika-aangat ng productivity ng bawat isa.

Kahit gaano kaganda ang reward na makukuha ng sinuman, kung magtratrabaho naman siya kasama ang isang team na hindi marunong magtiwala ay mababaliwala lamang ang rewards na inilaan sa kanila.

Ngunit, kung ang isang tao ay magiging bahagi ng isang team na may tiwala sa kanya at team na maaaring pagkatiwalaan, ay masisigurado na makakapag-ambag siya sa ikauunlad ng kanyang trabaho at ng pag-abot ng kanilang goal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top